Ändrade patientavgifter från 1:a april.

Regionfullmäktige beslutade i februari om att mer enhetliga patientavgifter ska införas 1 april.

Detta innebär att patientavgiften för ett vårdbesök är 300 kr från och med den 1 april.
Beslutade fattades också att åldern för avgiftsfria besök för barn och ungdomar sänks från under 20 år till under 18 år.
Högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård är oförändrat, 1 100 kronor.

Hur påverkar det dig som patient hos mig? Har du frikort har du ingen kostnad annars kommer den att ligga på 300 kr ist för 100 kr som det är idag vid landstingstider.

Har du några funderingar ring gärna! 070 27 11 670

Copyrights  Erika Blom